yael

יעל בניסטי
מעצבת

"דמיון הוא תחילת היצירה. אתה מדמיין את מה שאתה רוצה, אתה רוצה את מה שאתה מדמיין, ולבסוף, אתה יוצר את מה שאתה רוצה" (ג'ורג' ברנרד שו).
עיצוב הוא הפיכת המחשבות והחלומות שלנו למציאות אחרת.
כמעצבת אני יוצרת לאנשים חוויה בחלל ע"י שימוש בדיאלוג בין אובייקטים חדשים, ישנים וממוחזרים.
  • טלפון – 052-6205664
  • מייל – yaeli.benisti@gmail.com
  • Facebook
הצוותים שלנו כאן כדי לענות על שאלותיכם. שאלו אותנו משהו!